Centre de ressources en partenariat avec

 
 KONSTRIKSYON PARASIKLONIK
 CONSTRUCTION PARACYCLONIQUE

    4. SabliyŔ
     


    Pwodiksyon : Haïti Futur
Reyalizasyon : Ralph Thomassaint Joseph
2017 - 2:24
Download (192 Mo)
     
    KONSTRIKSYON PARASIKLONIK
    1. Tretman bwa yo
    2. Senti oubyen chenay
    3. [en attente]
    4. Sabliyè
    5. Travès
    6. Pwenson ak fetyè
    7. Chevwon
    8 - Kontrevantman
    9. Ranfòsman metalik pou bwa
    10. Lat
    11. Tòl
    12. Ranf˛sman metalik t˛l
    13. Lamye ak galri
    14. Anplasman kay la ak pyebwa
    15. Sekirite sou chantye a
    16. [en attente]